Terapije

Potporna parodontalna terapija

Nakon završene aktivne terapije, a da bi se očuvalo zacijeljena tkiva, potrebno je izraditi strategiju redovitih kontrola pacijenata koji su bolovali od parodontalne bolesti. S tim u vezi razvijena je koncepcija potporne parodontalne terapije (PPT). Na temelju određenih faktore ustanovljava se ritam redovitih kontrola (recalla), Prilikom svake takve posjete provodi se parodontalna dijagnostika te profesionalno uklanjanje naslaga i pjeskarenje. Na taj se način osigurava dugotrajnost uspjeha parodontalne terapije, a sprečava dalje napredovanje parodontalne bolesti.

Potporna terapija pacijenata s implantatima

Kao i prirodni zubi, i implatanti zahtijevaju redovitu profesionalnu njegu. Točne detalje pacijent dobije prilikom cementiranja protetskog rada na implantat(e), a ona se redovito kontrolira na kontrolnim posjetama. Načelno pacijenti s implantatima koriste istu četkicu za zube kao i oni ljudi koji ih nemaju, no postoje dodatna sredstva za održavanje oralne higijene koja su nezaobilazna za osobe koje imaju implantoprotetske konstrukcije.